Czy można sprawdzić kto nadał list ?

Zdarza się, że otrzymujemy awizo pocztowe, co z reguły oznacza, że listonosz próbował doręczyć nam list polecony pod naszą nieobecność. Może nas wówczas zainteresować, kto jest nadawcą listu. Niestety w ogólnie dostępnych zasobach, informacja o nadawcy nie jest dostępna, jednakże na awizo znajduje się numer listu, który można odnaleźć na głównej stronie Poczty Polskiej w okienku „znajdź przesyłkę” (link do tej strony dostępny jest w lewym górnym rogu na naszej stronie traffica.pl – należy kliknąć w logo operatora pocztowego). Po... Szczegóły

Bezpieczne pakowanie paczek

Aby paczka mogła bezpiecznie dotrzeć do odbiorcy, należy ją odpowiednio zabezpieczyć. Zawartość nie powinna być ruchoma. Zawartość zabezpieczamy dostępnymi na rynku materiałami wypełniającymi, najlepiej takimi, które łatwo poddają się recyclingowi (papier, kartony). Szkło nigdy nie powinno mieć styczności z innym szkłem w transporcie przesyłek - konieczne jest oddzielenie każdego szklanego elementu od siebie. Pewnego rodzaju dość uniwersalnym wyznacznikiem prawidłowego zabezpieczenia paczki jest test zrzucenia jej ze stołu lub wyobrażenia sobie skutków takiego teoretycznego zrzucenia. Jeśli w naszym wyobrażeniu, zawartość po... Szczegóły

Składanie reklamacji na niedoręczoną przesyłkę

Prawo do wnoszenia reklamacji przysługuje nadawcy przesyłki rejestrowanej (list polecony, paczka), chyba że zrzecze się on tego prawa na rzecz adresata. Złożenie reklamacji może odbywać się w każdej placówce pocztowej na terenie kraju. Reklamację można złożyć najwcześniej w piętnastym dniu od dnia zarejestrowania przesyłki w urzędzie, a najpóźniej w ciągu roku od nadania. Powszechną usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni... Szczegóły

Jaki jest przewidywany czas doręczenia listów?

Poczta Polska doręcza na terenie kraju przesyłki w dwóch trybach: priorytetowym oraz w trybie ekonomicznym. Przesyłka priorytetowa to przesyłka, której przewidywanym terminem doręczenia jest następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00. Przesyłka ekonomiczna to przesyłka, której przewidywany termin doręczenia to trzy dni robocze po dniu nadania (D+3). Należy pamiętać, że przewidywanie terminy realizacji mogą różnić się od rzeczywistych, w szczególności w okresach związanych ze szczególnym natężeniem przesyłek w obiegu pocztowym - w szczególności w... Szczegóły

Jak odnaleźć numer nadawczy listu poleconego w książce nadawczej

Na książkach nadawczych oraz na pojedynczych dowodach nadań, od pewnego czasu Poczta przyjmując list polecony, umieszcza nalepkę z jego numerem. Numer ten pozwala na odnalezienie statusu danego listu w systemie pocztowym udostępnionym on-line (śledzenie przesyłek), a w szczególności potwierdzenia jego doręczenia. W praktyce, przy nadawaniu większej ilości listów na podstawie książki nadawczej, numery listów są naklejane jedynie przy pierwszej i ostatniej pozycji. Numer listu składa się z 20 cyfr i nie ma przy tym znaczenia, że niektóre z nich są... Szczegóły

Jakie występują rodzaje przesyłek na poczcie.

Poczta Polska wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje listów: zwykły oraz polecony (lub inaczej rejestrowany). Każdy z nich można nadać na dwa sposoby jeśli chodzi o szybkość doręczenia: w trybie ekonomicznym, który jest tańszy oraz w droższym i szybszym - priorytetowym. Nadanie listu poleconego wiąże się z koniecznością przygotowania właściwej dokumentacji nadawczej - jest to najczęściej pojedynczy dowód nadania lub pocztowa książka nadawcza. Na tej dokumentacji, Poczta poświadcza datownikiem dzień przyjęcia listu do przewozu, co stanowi niekwestionowany dowód nadania. Dodatkowo, dla listów... Szczegóły