Jakie występują rodzaje przesyłek na poczcie.

Poczta Polska wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje listów: zwykły oraz polecony (lub inaczej rejestrowany). Każdy z nich można nadać na dwa sposoby jeśli chodzi o szybkość doręczenia: w trybie ekonomicznym, który jest tańszy oraz w droższym i szybszym – priorytetowym. Nadanie listu poleconego wiąże się z koniecznością przygotowania właściwej dokumentacji nadawczej – jest to najczęściej pojedynczy dowód nadania lub pocztowa książka nadawcza. Na tej dokumentacji, Poczta poświadcza datownikiem dzień przyjęcia listu do przewozu, co stanowi niekwestionowany dowód nadania. Dodatkowo, dla listów poleconych można zamówić dodatkową usługę: zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). ZPO jest to rodzaj kartki pocztowej, zwykle żółtej, doklejanej do listu, na której odbiorca potwierdza jego odbiór własnym podpisem. Kartka ta po oderwaniu od koperty, następnie wraca do nadawcy.

Listy polecone umożliwiają nadawcy prawo do reklamacji oraz śledzenia w systemach Poczty na terenie kraju i coraz częściej poza granicami. Listy zwykłe nie umożliwiają jakichkolwiek reklamacji.

W żadnym przypadku nie występują listy o wadze przekraczającej 2 kg. Cięższe przesyłki, jednak nie przekraczające 20 kg, można nadać jako paczki.

Poczta oferuje poza listami i paczkami, także szczególne rodzaje usług, takie jak np. przesyłka marketingowa, przesyłka firmowa, przesyłki z opłatą przerzuconą na adresata, skrytki pocztowe, jednak warunki korzystania są najczęściej ustalane indywidualnie na podstawie zawieranych umów.

List zwykły to list nierejestrowany. Jego nadanie nie wiąże się z otrzymaniem ze strony Poczty Polskiej potwierdzenia nadania. Nadawca nie ma również możliwości reklamowania usług w zakresie doręczenia wymienionej przesyłki.