Najczęściej spotykane terminy i skróty w terminologii pocztowej

ZPO – „za potwierdzeniem odbioru” – potwierdzenie odbioru to żółty (dla przesyłki krajowej) lub pomarańczowy (dla przesyłki międzynarodowej) druk, umieszczany na przesyłce w celu otrzymania w postaci fizycznej, zwrotnej informacji o doręczeniu przesyłki i jej odbiorze przez adresata. Dzięki temu nadawca otrzymuje w formie swoistej kartki pocztowej (żółtej bądź pomarańczowej) poświadczenie odbiorcy wraz z datą doręczenia nadanej przesyłki. Forma ta jest stosowana głównie do najważniejszej korespondencji, która może w przyszłości stanowić dowód w sprawach sądowych oraz często w korespondencji z urzędami. Potwierdzenie odbioru można umieszczać wyłącznie na przesyłkach poleconych i paczkach, natomiast kartka do nadawcy wraca jako przesyłka zwykła (nierejestrowana). Należy pamiętać, że druk ZPO nie jest sposobem adresowania przesyłki i przesyłka obowiązkowo musi mieć na kopercie wpisanego adresata.

Dowód nadania – jest to każdy dokument potwierdzający fakt nadania przesyłki rejestrowanej, zawierający odcisk pieczęci pocztowej z datownikiem oraz numer nadawczy. Może to być pojedynczy dowód nadania (mała biała karteczka), druk paczkowy, jak również zbiorczy dowód nadania w postaci pocztowej książki nadawczej lub wydruk komputerowy zgodny z aktualnymi wymaganiami Poczty Polskiej.

EN – Elektroniczny Nadawca – system Poczty Polskiej do rejestracji i zarządzania przesyłkami.

EKN – Elektroniczna Książka Nadawcza – książka nadawcza w zasobach Poczty Polskiej, funkcjonująca w ramach systemu Elektroniczny Nadawca, bez odpowiednika papierowego.

EPO – Elektroniczne Poświadczenie Odbioru – polega na doręczeniu przesyłki na podstawie zapisu przesyłki w pocztowym systemie teleinformatycznym oraz złożeniu podpisu przez odbiorcę na urządzeniu mobilnym – tablecie; forma zastępcza dla ZPO.

R – list rejestrowany – inaczej polecony.

COD – Cash On Delivery – przesyłka pobraniowa; jest doręczona pod warunkiem uiszczenia przez odbiorcę wskazanej kwoty pieniężnej.

D+1; D+3 – oznaczają terminy doręczeń; zwykle są to terminy przewidywane – nie gwarantowane; gdzie D oznacza datę nadania a liczba po symbolu „+” oznacza liczbę dni roboczych na doręczenie przesyłki.

Paczka+ – Kategoria paczek przyjmowanych do doręczenia przez Pocztę Polską, w przedziale wagowym pomiędzy 10 a 30 kg

FORMAT S – to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.

FORMAT M – to przesyłki o wymiarach: MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.

FORMAT L – to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Przesyłki listowe nie mogą przekraczać masy 2.000 g.