Opłata pobrana – nadawanie listów na opłatę pobraną

Opłata pobrana jest formą wnoszenia opłat za nadawane listy, zastępuje znaczki pocztowe. Nadawane listy muszą mieć nadrukowany znak opłaty pobranej zgodnie z treścią umieszczoną w umowie z Pocztą Polską. Ta forma wnoszenia opłat, pozwala na bezgotówkowe rozliczenia z Pocztą. Do listów należy każdorazowo dołączyć zestawienie ilościowo – wagowe w dwóch egzemplarzach, a przedstawiciele Poczty weryfikują podane wartości w chwili przyjęcia listów do nadania.

Uwaga! Poczta nie przyjmuje listów poleconych na opłatę pobraną jeśli nadawca oczekuje pojedynczego dowodu nadania (mała biała karteczka). Na taki list trzeba nakleić znaczek.