Odbiory z siedziby zamawiającego, a następnie opracowanie korespondencji pocztowej, to nasza wizytówka. Usługi te są realizowane od początku istnienia firmy – czyli od 1999 r. Odbiór za pokwitowaniem – zapakowanych, ale także tych wymagających zapakowania listów i paczek, odbywa się w uzgodnionym przedziale czasowym, w wybrane dni tygodnia lub codziennie. Odebrana korespondencja tego samego dnia jest przygotowywana do wysyłki i po opracowaniu przekazywana do urzędu pocztowego. Listy są ważone, taryfikowane, wypełniana jest wymagana dokumentacja nadawcza – książki nadawcze, druki ZPO i inne. Na życzenie Klienci otrzymują dodatkowo książki nadawcze w formie elektronicznej. Całość procesu podlega określonym procedurom, dzięki czemu listy są nadawane bezpiecznie i w sposób kontrolowany. Dbamy o właściwy obieg i zwrot do Klienta dokumentacji nadawczej. Nie stosujemy minimum ilościowego nadawanych listów.

Polecamy ponadto usługi związane z obsługą poczty przychodzącej – odbiory ze skrytki, rejestracja, skanowanie oraz inne uzgodnione czynności.
Klienci korzystający od lat z naszej obsługi poczty codziennej, bardzo chwalą sobie taką organizację sposobu nadawania poczty przede wszystkim za jej bezobsługowość, doceniając przy tym nasz profesjonalizm.

Zapraszamy do kontaktu
Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń.

Pozostałe usługi


Obsługa i odbiór firmowej korespondencji pocztowej – Poczta przychodząca i wychodząca

Odbiory z siedziby zamawiającego, a następnie opracowanie korespondencji pocztowej, to nasza wizytówka. Usługi te są realizowane od początku istnienia firmy – czyli od 1999r.

Sprawdź

Fulfilment – Pakowanie paczek

Usługa kompletacji przesyłek według rozdzielnika (fulfilment) jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla firm, które wysyłają po kilkadziesiąt lub więcej paczek jednorazowo.

Sprawdź

Druk personalizowany – Usługi poligraficzne

Traffica oferuje druk w różnych technikach, dobieranych w zależności od sytuacji. Wykonujemy wysokiej jakości ulotki, broszury, koperty i papiery firmowe oraz inne – bardziej złożone prace.

Sprawdź

Obsługa logistyczna dla
e-commerce

Dla firm prowadzących sprzedaż przez Internet, świadomych korzyści wynikających z prowadzenia magazynu na zewnątrz, mamy znakomitą ofertę, pozwalającą koncentrować się na głównych celach – związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

Sprawdź

Usługi dla agencji reklamowych

Dzięki naszej podstawowej działalności, jaką jest obsługa korespondencji pocztowej codziennej, jesteśmy w ciągłej gotowości do realizacji usług wymagających pakowania, etykietowania, kompletacji zestawów i innych podobnych prac.

Sprawdź

Korespondencja masowa – Obsługa korespondencji masowej

Traffica dzięki swojemu doświadczeniu, know-how, specjalistycznemu oprogramowaniu, parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze oferuje usługi związane z produkcją i kopertowaniem mailingów papierowych.

Sprawdź

Organizacja dokumentów

Naszym klientom mającym siedzibę na terenie Warszawy oferujemy sprawną organizację dokumentów wymaganych do przetargów.

Sprawdź