Poprawne adresowanie listów

Aby list mógł dotrzeć bezproblemowo do odbiorcy, należy pamiętać o czytelnym zaadresowaniu. W adresie należy umieścić wszystkie istotne informacje jak nazwa odbiorcy nie budząca wątpliwości oraz kompletny adres z kodem pocztowym. Nie należy listów adresować czerwonym kolorem, używanie czarnych kopert jest również nieprawidłowe i może być przyczyną odmowy przyjęcia listu do doręczenia. Poprawnie zaadresowana przesyłka zawiera także dane nadawcy na okoliczność ewentualnego zwrotu. W przypadku listów poleconych adres nadawcy jest bezwarunkowo wymagany. Na kopercie nie mogą występować dwa adresy zwrotne.... Szczegóły