Jak odnaleźć numer nadawczy listu poleconego w książce nadawczej

Na książkach nadawczych oraz na pojedynczych dowodach nadań, od pewnego czasu Poczta przyjmując list polecony, umieszcza nalepkę z jego numerem. Numer ten pozwala na odnalezienie statusu danego listu w systemie pocztowym udostępnionym on-line (śledzenie przesyłek), a w szczególności potwierdzenia jego doręczenia. W praktyce, przy nadawaniu większej ilości listów na podstawie książki nadawczej, numery listów są naklejane jedynie przy pierwszej i ostatniej pozycji. Numer listu składa się z 20 cyfr i nie ma przy tym znaczenia, że niektóre z nich są... Szczegóły

Jakie występują rodzaje przesyłek na poczcie.

Poczta Polska wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje listów: zwykły oraz polecony (lub inaczej rejestrowany). Każdy z nich można nadać na dwa sposoby jeśli chodzi o szybkość doręczenia: w trybie ekonomicznym, który jest tańszy oraz w droższym i szybszym - priorytetowym. Nadanie listu poleconego wiąże się z koniecznością przygotowania właściwej dokumentacji nadawczej - jest to najczęściej pojedynczy dowód nadania lub pocztowa książka nadawcza. Na tej dokumentacji, Poczta poświadcza datownikiem dzień przyjęcia listu do przewozu, co stanowi niekwestionowany dowód nadania. Dodatkowo, dla listów... Szczegóły

Poprawne adresowanie listów

Aby list mógł dotrzeć bezproblemowo do odbiorcy, należy pamiętać o czytelnym zaadresowaniu. W adresie należy umieścić wszystkie istotne informacje jak nazwa odbiorcy nie budząca wątpliwości oraz kompletny adres z kodem pocztowym. Nie należy listów adresować czerwonym kolorem, używanie czarnych kopert jest również nieprawidłowe i może być przyczyną odmowy przyjęcia listu do doręczenia. Poprawnie zaadresowana przesyłka zawiera także dane nadawcy na okoliczność ewentualnego zwrotu. W przypadku listów poleconych adres nadawcy jest bezwarunkowo wymagany. Na kopercie nie mogą występować dwa adresy zwrotne.... Szczegóły