Jak odnaleźć numer nadawczy listu poleconego w książce nadawczej

Na książkach nadawczych, od pewnego czasu Poczta przyjmując list polecony, umieszcza nalepkę z jego numerem, co pozwala na odnalezienie w systemach potwierdzenia jego doręczenia. W praktyce najczęściej można znaleźć te oznaczenia jedynie przy pierwszym i ostatnim liście nadanym w określonym dniu.

Aby odszyfrować numer nadawczy listu, przy którym nie umieszczono nalepki, należy od pierwszego listu skreślić ostatnią cyfrę (która jest cyfrą kontrolną), a do tej która pozostanie (dziewiętnasta cyfra) dodać kolejną w sekwencji.

Przykład:

Pierwszy w książce nadawczej list ma numer nadawczy 0015900773312345678. W zastosowanym przykładzie cyfrą kontrolną jest więc 8. Numer nadawczy tej przesyłki po skreśleniu cyfry kontrolnej to: 001590077331234567. Kolejną nadawana przesyłka będzie miała zatem numer 001590077331234568.

PRZYKŁAD:

001590077331234567(8) – 001590077331234567
Przesyłka nr 1: 001590077331234567
Przesyłka nr 2: 001590077331234568