Jak odnaleźć numer nadawczy listu poleconego w książce nadawczej

Na książkach nadawczych oraz na pojedynczych dowodach nadań, od pewnego czasu Poczta przyjmując list polecony, umieszcza nalepkę z jego numerem. Numer ten pozwala na odnalezienie statusu danego listu w systemie pocztowym udostępnionym on-line (śledzenie przesyłek), a w szczególności potwierdzenia jego doręczenia. W praktyce, przy nadawaniu większej ilości listów na podstawie książki nadawczej, numery listów są naklejane jedynie przy pierwszej i ostatniej pozycji.

Numer listu składa się z 20 cyfr i nie ma przy tym znaczenia, że niektóre z nich są zapisane w nawiasie. Aby odszyfrować numer nadawczy listu, przy którym nie umieszczono nalepki, należy od pierwszego listu skreślić ostatnią cyfrę (która jest cyfrą kontrolną), a do tej która pozostanie (dziewiętnasta cyfra) dodać kolejną w sekwencji. Nie należy już dopisywać skreślonej cyfry kontrolnej, ponieważ system wyszuka przesyłkę również po wprowadzeniu tylko dziewiętnastu cyfr, a więc bez cyfry kontrolnej.

Przykład:

Pierwszy w książce nadawczej list ma numer nadawczy 00159007733123456783. W zastosowanym przykładzie cyfrą kontrolną jest więc 3. Numer nadawczy tej przesyłki po skreśleniu cyfry kontrolnej to: 0015900773312345678. Kolejny list z książki będzie miał zatem numer 0015900773312345679.

PRZYKŁAD:

0015900773312345678(3) – 0015900773312345678
Przesyłka nr 1: 0015900773312345678
Przesyłka nr 2: 0015900773312345679
Przesyłka nr 3: 0015900773312345680