Składanie reklamacji na niedoręczoną przesyłkę

Prawo do wnoszenia reklamacji przysługuje nadawcy przesyłki rejestrowanej (list polecony, paczka), chyba że zrzecze się on tego prawa na rzecz adresata. Złożenie reklamacji może odbywać się w każdej placówce pocztowej na terenie kraju. Reklamację można złożyć najwcześniej w piętnastym dniu od dnia zarejestrowania przesyłki w urzędzie, a najpóźniej w ciągu roku od nadania.

Powszechną usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do wskazanego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy (źródło: http://blog.poczta-polska.pl/2013/05/16/co-kiedy-i-jak-reklamowac-na-poczcie/).

Reklamacje można składać również w przypadku uszkodzenia przesyłki, zniszczenia lub zagubienia jej zawartości.