Firma z branży IT wysyłająca około 200 listów miesięcznie. Warszawa.

Opis sytuacji sprzed nawiązania współpracy z firmą Traffica:

Przygotowaniem korespondencji do nadania na poczcie, zajmowały się na zmianę dwie recepcjonistki. Do zakresu ich obowiązków należało wypełnianie książek nadawczych, naklejanie znaczków i ważenie listów. Listy zawoził na pocztę jeden z pracowników posiadających samochód służbowy lub jedna z recepcjonistek – korzystając ze środków komunikacji miejskiej. W listach najczęściej znajdowały się faktury, których wartość niejednokrotnie przekraczała 100.000,- zł. Listy nie były nadawane regularnie, ponieważ osoby zobowiązane do ich ekspediowania często były pochłonięte innymi obowiązkami. System ten funkcjonował do czasu, kiedy dział windykacji wyjaśniając z wierzycielem niezapłaconą fakturę znacznej wartości sprawdził, że faktura ta nie opuściła jeszcze nawet recepcji własnej Firmy. W rezultacie została podjęta decyzja o zmianie organizacji wysyłki listów.

Po przyjęciu oferty firmy Traffica:

Firma korzysta z regularnej obsługi korespondencji 2 razy w tygodniu, a w pilnych sytuacjach zamawia dodatkowy odbiór. Listy są ważone i taryfikowane przez pracowników firmy Traffica, wypisywana jest dokumentacja nadawcza (książki nadawcze, druki ZPO itp.). Traffica w imieniu Firmy wnosi ponadto opłaty pocztowe, które refakturuje z końcem każdego miesiąca wraz z comiesięczną fakturą za własne usługi. Dzięki zmianom, obsługa poczty została uporządkowana, a należności z tytułu wystawionych przez Firmę faktur, napływają na jej konto wcześniej. Uzyskane korzyści z tytułu wyeliminowania dotychczasowych kosztów własnych obsługi korespondencji, wcześniejszych wpływów na konto oraz umocnienia reputacji w oczach Klientów Firmy, okazały się być niewspółmiernie wyższe niż wydatek rzędu 250 zł netto miesięcznie na rzecz Traffica. Firma docenia skrupulatność swojego usługodawcy zarówno w kwestii obiegu książek nadawczych, jak również w przeliczaniu odbieranej korespondencji. Ceni sobie współpracę z kurierem, który niezmiennie od lat odbiera pocztę z tej lokalizacji oraz może liczyć na wsparcie pracowników Traffica w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wysyłką pocztową.