Agencja reklamowa organizująca cyklicznie wysyłkę masową. Poznań.

Opis sytuacji sprzed nawiązania współpracy z firmą Traffica:

Agencja reklamowa zwykle raz na kwartał nadawała kilkadziesiąt tysięcy listów, składających się z kilku elementów wymagających ręcznego zakopertowania w specyficzny sposób. Dotychczas do pracy wynajmowała grupę studentów, którzy w pomieszczeniach biurowych agencji pakowali listy. Pewną uciążliwością dla Agencji była rekrutacja studentów, ich duża rotacja, nadzór nad nimi oraz trudności w egzekwowaniu satysfakcjonującej jakości pracy. Zarząd tolerował te niedoskonałości ze względu na niskie koszty realizacji zleceń. Po poważnej pomyłce, której konsekwencją była znacząca strata finansowa dla Agencji, Zarząd skontaktował się z firmą Traffica, która rok wcześniej składała propozycję współpracy.

Po przyjęciu oferty firmy Traffica:

Jakość pracy znacząco wzrosła, pakiety mailingowe były przygotowywane dużo staranniej, czas przygotowania skrócił się z około 2 tygodni do 2 dni roboczych, a dzięki znaczącej poprawie wydajności pracy, koszty obsługi pozostały na zbliżonym poziomie. Po uwzględnieniu szacunkowych kosztów rekrutacji studentów, nadzoru oraz udostępnianych pomieszczeń, Zarząd Agencji reklamowej doszedł do wniosku, że aktualne nakłady finansowe są niższe niż poprzednio, a komfort psychiczny pracowników Agencji dużo wyższy.